GSM Configurator

Aplikácia do PC pre konfigurovanie produktov SEA spol. s ro pomocou USB portu eventuálne GPRS pripojenia.

Pre konfiguráciu na diaľku pomocou GPRS si u svojho poskytovateľa zaistite vhodný tarifu. Pre častejšie pripájanie je vhodný tarifu, ktorý účtuje za objem dát nie za pripojenie. Pre občasné pripojenie stačí využívať jednorazového tarifu za pripojenie na 1 deň, čo je zvyčajne účtované 15 až 20 Sk.

Program SeaConfigurator je zadarmo a bez obmedzenia.  Možno ho stiahnuť viď. Podpora. Staršie verzie programu SeaConfigurator sú k dispozícii viď. Podpora.

požiadavky

Aplikácia používa sw Adobe AIR, ktorý je súčasťou inštalačného balíčka.

 

Inštalácia SEA Configurator

 1. Ak máte spustenú predchádzajúcu verziu SEA Configurator, ukončite ju.
 2. Ak ste už pripojili GSM zariadenia k počítaču, odpojte ho.
 3. Spustite súbor SEA_Configurator_Vx.xxexe
 4. Ak ste opýtaný na výber jazyka, vyberte Český a kliknite na OK.
 5. Kliknite na Ďalej.
 6. Prečítajte si licenčné podmienky, zaškrtnite "Súhlasím s podmienkami" a kliknite na Ďalej.
 7. Zaškrtávacích sú automaticky nastavené tak, aby ste ich nemuseli meniť. Kliknite na Ďalej.
 8. Odporúčame inštalovať do prednastavenej zložky. Kliknite na Ďalej.
 9. Kliknite na Dokončiť. Spustí sa SEA Configurator.
 10. Pripojte zariadenie k USB portu na vašom počítači.
 11. SEA Configurator nájde pripojené zariadenie.

Po inštalácii sa v systémovej oznamovacej oblasti (na lište vedľa hodín) objaví ikonka SEA.

Ak je červená, pravdepodobne došlo k chybe pri odoberaní predchádzajúcej verzie. Vykonajte nasledujúce kroky:

 1. reštartujte počítač
 2. Znovu inštalujte SEA Configurator podľa predchádzajúceho návodu.

 

 

STIAHNUŤ!